Partners

KW
Karla Wielenga, directeur

Eemshaven.info

Eemshaven.info, de netwerkorganisatie voor de Eemsdelta regio, wil de onderlinge business tussen bedrijven binnen het netwerk bevorderen en de economische ontwikkeling in deze regio stimuleren. Het delen van kennis, informatie en contacten moet ervoor zorgen dat bedrijven en organisaties binnen het netwerk succesvoller gaan samenwerken en elkaar beter kunnen ondersteunen.Een digitaal interactief platform voor contact, handel en informatie, netwerkbijeenkomsten, zakelijk speeddaten, bedrijfsbezoeken, presentaties, een maandelijkse nieuwsbrief en een vakbeurs moeten ervoor zorgen dat leden zich optimaal kunnen profileren binnen het netwerk en in de regio Eemsdelta. Eemshaven.info speelt een actieve rol bij het bijeenbrengen van individuele bedrijven, het leggen van nieuwe contacten en versterken en vergroten van zakelijke netwerken voor haar leden in de regio en in Duitsland.

Groningen Seaport

HP
Harm Post, directeur

Groningen Seaport

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten - van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Groningen Seaports beheert naast de twee uitstekend uitgeruste moderne havens ook de industriegronden rond de havens en op andere plaatsen in de Eemsdelta.

Eemsdelta logo

HH
Harrie Hoek, hoofd bureau
EemsdeltaEZ

EemsdeltaEZ houdt zich ook uitdrukkelijk bezig met het stimuleren van de economische ontwikkeling in de Eemsdelta. We kijken dan vooral naar de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren voor bedrijven, zoals een goede infrastructuur en een arbeidsmarkt met voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel. Het startpunt hiervoor is gemaakt in 2012: de Economische Visie Eemsdelta 2030.  EemsdeltaEZ is het economisch bureau van de vier DEAL-gemeenten: Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum in samenwerking met de provincie Groningen. Het vormt de oren en ogen van deze gemeenten als het gaat om bedrijven en bedrijvigheid in de regio. Wij voeren het economisch beleid uit zoals dat door de stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur Eemsdelta wordt vastgesteld. In deze stuurgroep zijn de vier Eemsdelta gemeenten vertegenwoordigd en de provincie Groningen.

SBE logo

CZ
Cor Zijderveld, voorzitter
SBE Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta

SBE is als werkgeversorganisatie dé belangenbehartiger van het bedrijfsleven in de Eemsdelta. Haar leden zijn actief in de sectoren industrie, energie, havens & logistiek en in de zakelijke en industriële dienstverlening. In totaal zijn er ruim 100 bedrijven als lid aangesloten bij SBE.  Deze bedrijven zijn goed voor een werkgelegenheid van 5000 directe medewerkers. SBE is een vereniging van en voor de leden. SBE heeft als doelstelling de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven te behartigen en als aanspreekpunt en woordvoerder van deze bedrijven te functioneren.

Eemsdelta Kringen logo

JH
Jiri Hartog, hoofdredacteur
Eemsdelta Kringen

Eemsdelta Kringen doet verslag van de belang-rijkste ontwikkelingen in de Eemsdelta, een vol-wassen industriegebied dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse chemieproductie en levering van energie voor zijn rekening neemt. Eemsdelta Kringen is een managementblad voor bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden. Het blad informeert over trends op het kruispunt van nieuwe technologie, innovatieve projecten en regelgeving en vertaalt dat naar de praktijk. Ons motto 'Veranderingen bij de één, hebben gevolgen voor de ander' staat hierbij symbool voor de integrale aanpak van onderwerpen op het gebied van chemie, transport en infrastructuur, milieu, arbo en maintenance.

352

BB
Bastiaan Busz, voorzitter
Bedrijfs Belangen Eemshaven

De Eemshaven heeft de laatste jaren de wind in de zeilen. Na jaren van gematigde ontwikkeling neemt de interesse voor deze diepzeehaven sterk toe. Hierbij fungeert de BBE duidelijk als een kwaliteitsplatform (pro-actief) belangen- en netwerkorganisatie van ondernemers voor ondernemers met als doel om de ontwikkeling van de Eemshaven te bevorderen en de belangen te behartigen van de reeds aanwezige werkzame ondernemingen en andere aan de Eemshaven gerelateerde organisaties. De stichting Bedrijfsbelangen Eemshaven (BBE) bestaat inmiddels meer dan 30 jaar en is sinds begin jaren '80 actief in de Eemshaven. In 1996 is overgegaan tot de huidige Stichting Bedrijfsbelangen Eemshaven.

Willem de Boer · Food & Events

De catering op de Eemsdelta Expo 2017 wordt verzorgd door Willem de Boer Food & Events.

Deze partner zal net als voorgaande jaren bezoekers en exposanten voorzien van de nodige hapjes en drankjes en is te vinden op het restaurant en terrasgedeelte op de Eemsdelta Expo. Dit familiebedrijf heeft zich gespecialiseerd in het verzorgen van catering op evenementen en beurzen en behoort tot een van de tien grootste partyservice bedrijven in Nederland.